ესქრო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

ესქროს ხელშეკრულების პირობები

(გარდა პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისა)

ესქრო ანგარიშის მომსახურების საკომისიო დამოკიდებულია სავაჭრო საქონლის ან მომსახურების ტიპზე. უძრავი ქონების ან დომენის ტრანზაქციებზე მოქმედი საკომისიოები განსხვავდება სხვა ტიპის საქონლისა და მომსახურებისთვის მოქმედი საკომისიოსგან. 

ხელშეკრულება ერთჯერადი საკომისიო მინიმალური საკომისიო
სტანდარტული ხელშეკრულება 0,50 % 100 EUR
უძრავი ქონების ხელშეკრულება 0,25 % 250 EUR
დომეინის ხელშეკრულება 0,50 % 10 EUR

ესქრო გადახდები

(გარდა პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისა)

გადახდის მეთოდი ტარიფი
ბარათით 2,5 %
PIS (გადახდის ინიცირების მომსახურება) უფასო
Bank transfer უფასო

სხვა მომსახურებები

(გარდა პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისა)

მომსახურება Fee
ხელშეკრულების პირობების ცვლილება 100 EUR
ცნობა ესქრო ანგარიშზე ნაშთის არსებობის შესახებ 2,0 EUR
ნასყიდობის თანხა ულიმიტო

ესქრო მომსახურების საკომისიოები პეისერა ბანკი საქართველოს მომხმარებლებისთვის

  იურიდიული პირები ფიზიკური პირები
ესქრო მომსახურების საკომისიო

0.25 % მინიმუმ 100 GEL; მაქსიმუმ 5000 GEL.

ხელშეკრულების პირობების ცვლილება - 300 GEL

ესქრო მომსახურების ვალუტა - GEL

ნასყიდობის თანხა - ულიმიტო