საკომისიო გადახდების წერტილებში დამუშავებული ტრანზაქციებისთვის (QR /ბარ კოდით გადახდები)

ბოლო 30 დღის ბრუნვა და ოპერაციების რაოდენობა საკომისიო მაქსიმალური საკომისიო
0 - 1 000 EUR - 0 - 100 ტრანზაქცია 0,70 % 3,00EUR
1 000 EUR - 101-200 ტრანზაქცია 0,60% 2,60EUR
3 000- 15 000 EUR - 201-1 000 ტრანზაქცია 0,50% 2,20EUR
15 000 - 30 000 EUR - 1 001-2 000 ტრანზაქცია 0,40% 1,80 EUR
30 000 - 75 000 EUR - 2 001- 5 000 ტრანზაქცია 0,30% 1,40EUR
>75 000 EUR - >5 001 ტრანზაქცია 0,20% 1,20EUR